b

14.3.05

Důkaz teorie relativity

Albert Einstein jednou prohlásil, že vše by mělo být tak jednoduché, jak je to jen možné, ale ne už jednodušší. Bohužel se jeho rady nedrží vědci hledající pravost teorie relativity a tak se pokoušejí o důkaz různými komplikovanými způsoby: měří zakřivení světla při zatmění slunce nebo nechávají letadla a družice s atomovými hodinami oblétávat zeměkouli. Přitom tak jednoduchý důkaz jim leží na dlani: je to vztah mezi sklonem sedačky v letadle a dobou letu!

Teorie relativity nám říká, že každé těleso svojí přítomností zakřiví čas a prostor kolem sebe. A tak i sedačka je součástí zakřivení časoprostoru letícího letadla. Zde je popis našeho experimentu: Když se posadíme do letadla, tak nám sedačka přijde docela pohodlná. Dá se dokonce po vzletu ještě trochu sklopit. Ale vše je relativní! Již po první hodině letu se sklon sedačky zakřivěním časoprostoru zmenší a posez začne být méně pohodlný. Po čtyřech hodinách nás silně bolí záda a s dalšími hodinami začíná být let nesnesitelný. Einsteinova teorie relativity je tímto dokázána!

PS. Tento "důkaz" uvádím na Geeklandii k 126. výročí narození Alberta Einsteina. Narodil se 14. března 1879 v Ulmu.

1 Comments:

Blogger Ikebara said...

Můj experiment dopadl jinak. Moje sedačka sice také mění sklon, leč opačným směrem.

4:58 odp.  

Okomentovat

<< Home