b

8.3.05

Březen – měsíc Internetu

Je březen, měsíc Internetu, a tak jsem se rozhodl přispět k této akci návrhem na podporu infromační společnosti v Česku. Je to moje odpověď podobným návrhům Patricka Zandla a Jiřího Peterky. Snažím se zde o vytvoření rovného prostředí pro přístup k informacím tak, aby nikdo nebyl omezen na základě lokality, nainstalovaného software nebo přístupu k elektronickému podpisu. Celý text je zveřejněn pod licencí Creative Commons a je možné ho tedy bez omezení “copy/paste“ do skutečného usnesení:

______________________ cut here ______________________

Usnesení VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne ................... o podpoře informační společnosti



Vláda ČR si v rámci akce Březen - Měsíc Internetu - dává za cíl vybudovat z České republiky technologické a informační centrum Evropy a zavazuje se tímto k následujícím krokům:

  1. Budeme podporovat rozvoj vysokorychlostního Internetu tím, že uhradíme investice spojené s přivedením Internetu (minimálně 50 Mbps) do všech a) domů s více než 20 byty nebo b) míst s koncentrací více než 20 rodinných domů nebo bytů. Na instalaci přípojení musí být vyhlášeno veřejné výběrové řízení a žádný dodavatel nesmí získat více než 50 % z celkového počtu připojení (Zásada dvou dodavatelů). Dodavatel připojení se současně musí zavázat, že nebude jakýmkoliv způsobem omezovat připojení na základě a) objemu dat, b) typu dat nebo c) identity uživatele.

  2. Státní správa bude napříště uzavírat smlouvy pouze na dodávky takového komunikačního zařízení, které dodržuje zásadu „Otevřeného přístupu k informacím“. Otevřeným přístupem k informacím se zde rozumí a) software publikovaný pod tzv. Open Source licencí nebo b) software používající veřejně přístupný a patentem nezatížený formát dat.

  3. Navrhneme zrušení tzv. Zákona o elektronickém podpisu a současně požádáme Ministerstvo informatiky o vypracování návrhu pro přístup občanů ČR k systémum státní správy (tzv. „Secure Single Sign-On“), které bude splňovat následující požadavky: a) použití zdarma , b) maximální jednoduchost a praktičnost a c) založeno na komerčně dostupných produktech a řešeních.

(jméno doplnit dle současné situace) v. r.
Předseda vlády

______________________ cut here ______________________




This work is licensed under a Creative Commons License.

3 Comments:

Anonymous Anonymní said...

krásné dílo. ale ve světle současných politických "tanečků" vyvolá bohužel jenom pousmání. :-(

9:55 odp.  
Anonymous Anonymní said...

Staněk for premiér!

1:49 odp.  
Anonymous MK said...

To usneseni ma vnitrni rozpor :-)

Je to hezke, ale cim tech 50 Mb/s na 20 useru chcete zprepinat a usmerovat?

Pokud vim, ani CISCO ani Juniper se ke zverejneni zdrojovych kodu nemaji (i kdyz Juniperacky system je postaveny na BSD).

A terabitove PC smerovace jeste ehm ... Jaksi nemame ...

Ale koho by to zajimalo, hlavne, ze se to libi lidem :-)

10:22 odp.  

Okomentovat

<< Home