b

2.5.05

Snídaně u Golema

Minulé úterý jsem odpovídal u Golema na otázky účastníků akce TUESDAY Breakfast. Tématem bylo "Povídání o podnikání, technologiích a Geeklandii". Moc mě to bavilo, ale uvědomil jsem si že podobné akce mají omezený dosah (v tomto případě cca 35 jedlíků míchaných vajíček).

A tak se pokusím sepsat jednou týdně na Geeklandii odpověď na otázku, která by mohla zajímat širší okruh čtenářů. Začnu asi motivací zaměstnanců prostřednictvím opcí na akcie tzv. "Stock options" a uvidíme, jak mi to půjde. Náměty prosím posílejte na listarna.geeklandie at gmail.com...

2 Comments:

Anonymous vrabcak said...

No vida, zrovna čtu knihu Miloše Zemana, kde se o "employee stock option" velice pochvalně zmiňuje a lituje, že se u nás neuchytily. Tak jsem zvědav na zkušenosti z praxe.

9:45 dop.  
Blogger blogger1272 said...

Alot of interesting comments on this blog, I was searching for some doctor related info and some how cam across this site. I found it pretty cool, so I bookmarked. I'll really liked the second post on the front page, that got my attention.

My site is in a bit different area, but just as useful. I have a natural penis enlargement reviews related site focusing on natural penis enlargement reviews and mens health related topics.

6:27 dop.  

Okomentovat

<< Home